Yayın İlkeleri

BaşkentNews tarafından üretilen ve www.BaskentNews.Com adresinde yayınlanan yazılı ve görüntülü haberlerin ve fotoğrafların tüm hakları saklıdır.

BaşkentNews‘in onayı olmadan, fotoğraflarının kullanılması, haberin tamamının veya bir kısmının kopyalanması ve başka yerlerde kullanılması yasaktır.

Telif Hakkı

BaşkentNews‘nin ürettiği tüm haberlerin hakları saklıdır. BaşkentNews‘in önceden yazılı onayı olmadan, BaşkentNews‘in haber içeriğinin ve fotoğraflarının kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması yasaktır.

Link Yapılamaz

BaşkentNews‘in web sayfasına kendi logosu altında dahi olsa link yapılamaz. Başka bir site logosu altında link yapılması ise kesinlikle yasaktır. BaşkentNews bunu ihlal eden siteler için her türlü hukuki girişimde bulunma hakkını elinde saklı tutmaktadır.

Yeni Basın Kanunu’nun İlgili Hükümleri:

TBMM’de 9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen 5187 sayılı Basın Kanunu, yukarıda söz edilen yasaklara uymayanlara ağır cezalar getirmektedir. Basın Kanunu’nun “Yeniden Yayım”a ilişkin yasak ve bu yasaklara uymayanlar için öngörülen cezaları düzenleyen 24. Maddesi şöyledir:

MADDE 24. – Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.”

Ayrıca Basın Kanunu’nun 27. maddesi ile “Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır” hükmü getirilmiştir.

BaşkentNews, yukarıda açıkça vurgulanan yasaklara uymayanlar hakkında, Basın Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca her türlü hukuki girişimde bulunma hakkını elinde saklı tutmaktadır.